Paskolos būstui

Ketinate ieškoti paskolos būstui įsigyti? Tada neturėtumėte skubėti, nes nuo kitų metų vasaros turėtų įsigalioti ir naujas įstatymas. Juo bus siekiama lengviau gauti būsto kreditus jaunoms šeimoms. Artėjantys įstatymai įneš daugiau naujovių bei užtikrins daugiau teisių besiskolinančioms šeimoms. Jeigu jums reikia būsto paskolos geriausiomis sąlygomis, tai kelis mėnesius išlaukti tikrai verta. Būstui įsigyti dabar galima skolintis iš kelių vietų – bankų, unijų bei privačių paskolų teikėjų. Tačiau, specialistai pabrėžia, kad kiekvienu atveju vis tiek svarbiausiu faktoriumi išlieka skolinimosi sąlygos, o ne lengvesnis kredito gavimas. Paskolos būstui įsigyti šiuo metu siūlomos gana griežtomis sąlygomis, bet reikia pabrėžti, kad artėjantys pokyčiai situaciją turėtų pakeisti iš esmės.

Paskolos būstui įsigyti bus siūlomos tik tiems, kurie gali skolintis ir tas skolas mokėti laiku.

paskolos būstui

Tie asmenys, kurie skolinasi iš privačių paskolų teikėjų t.y. fizinių asmenų, dažniausiai išvengia kreditingumo patikros. Matote, privatūs asmenys, kurie skolina pinigus iš savo asmeninių lėšų dabar gali išduoti paskolas netikrinant kreditingumo, jiems tiesiog reikės sudaryti ir hipotekos sutartį. Tačiau, kalbant apie naujoves, jau siūloma ir kreditingumo tikrinimą priskirti ir privatiems paskolų teikėjams t.y. norima juos įpareigoti tikrinti kreditingumą prieš išduodant paskolą.

Vartojimo paskolos, kurios išduodamos kredito įstaigų, visada suteikiamos tik patikrinus kreditingumą, nes įmonės yra įpareigotos taip elgtis. Netikrinus kreditingumo, bendrovės gali gauti didelę baudą. Tą pačią tvarką norima įvesti ir privatiems paskolų teikėjams, kurie skolina pinigus iš savo asmeninių lėšų.

Paskolos būstui įsigyti bus suteikiamos su didesnėmis garantijomis

Kartais būsto paskolos išduodamos ir su sąlyga, jog besiskolinantis asmuo ar šeima turės laiduotoją. Jau girdimos kalbos ir apie tai, kad valstybė galbūt įsikiš kalbant apie laidavimo galimybę – galbūt ji sutiks laiduoti kitų asmenų paskolas. Verta pabrėžti ir tai, kad su planuojama tvarka įsigalioja ir privalomas kredito atostogų laikotarpis.

Šiuo metu bankai savo noru siūlo 9-12 mėnesių paskolų atostogas per paskolos grąžinimo laikotarpį, kuomet asmuo gali nemokėti įmokų, o tik palūkanas. Dabar norima įvesti privalomą tokią galimybę, tik siūloma, jog asmuo neturėtų mokėti net ir palūkanų.

5
110