Ilgalaikiai kreditai

Jeigu jūsų tikslas yra gauti paskolą, kurią vėliau nebūtų sudėtinga grąžinti, tai ilgalaikiai kreditai turėtų būti prioritetas. Matote, tokios paskolos žymiai paprasčiau grąžinamos dėl mažesnių palūkanų. Jeigu jūs skolinsitės trumpam laikui, tai bus nemaža tikimybė, jog įklimpsite į skolas, jeigu negausite didelių pajamų. Ilgalaikiai kreditai, ypač šiais metais, imami dažniau nei bet kada. Įstatymai keičiasi ir dėl to trumpalaikių kreditų ėmimas tapo gana žalingu. Tuo labiau, kad ir patys vartotojai vis labiau pradėjo domėtis finansiniu raštingumu. Jie dabar pastebėjo, kad ilgalaikes paskolas imti apsimoka labiau nei trumpalaikes, nes jas grąžinti nėra taip sudėtinga.

ilgalaikiai kreditai

Visi ilgalaikiai kreditai šiuo metu gali būti grąžinami anksčiau laiko.

Bene svariausia priežastis, kodėl ilgalaikiai kreditai dabar imami dažniau nei trumpalaikiai, yra tai, kad tokias paskolas galima grąžinti anksčiau laiko. Matote, jeigu jūs imtumėte trumpalaikę paskolą mėnesiui, tai jūs sumokėtumėte dideles palūkanas ir visą skolą turėtumėte grąžinti per mėnesį per kelis. Bet, jeigu imsite analogišką sumą ilgam laikui, tai kredito įmokas, kurias mokėsite kas mėnesį, padengsite lengviau, nes jos bus mažesnės. Tokiu būdu galima apsisaugoti nuo galimų nesklandumų ateityje, kuomet dėl tam tikrų aplinkybių sumažėja pajamos.

Ilgalaikiai kreditai dabar gali būti grąžinami anksčiau laiko, o tai suteikia teisę reikalauti palūkanų perskaičiavimo. Tiesiog ilgalaikes paskolas vartotojai dažniau dabar ima dėl to, kad taip daug lengviau apsidrausti nuo nesėkmingo paskolos grąžinimo.

Ilgalaikiai kreditai neturi būti imami neatsakingai ir neapdairiai.

Tie asmenys, kurie skolinasi nebūtinoms prekėms ar paslaugoms įsigyti, elgiasi tikrai neatsakingai. Tokias paskolas reikia imti tik esant labai rimtoms bėdoms. Jeigu skolinatės nuolatos, tai toks jūsų skolinimas galiausiai jums atsilieps ateityje. Jūs kredito istorija tikrai nebus graži, nes kredito įstaigos matys, kad anksčiau nemokėjote valdyti savo biudžeto. Tai gali pakenkti norint vėliau gauti būsto paskolą.

Ilgalaikiai kreditai turi būti imami tinkamai apskaičiuojant palūkanas. Nesiskolinkite iš tokių bendrovių, kurios siūlo aukštas palūkanas. Jeigu jūsų finansinė padėtis nepriekaištinga, tai nesunkiai surasite tokią kredito įstaigą, kuri pasiūlys ilgalaikį kreditą geromis sąlygomis.

Ilgalaikiai kreditai nedirbantiems

Visi ilgalaikiai kreditai nedirbantiems išduodami nebent tik išskirtinėmis aplinkybėmis, todėl bedarbiams asmenims reikėtų kiek atsargiau vertinti savo skolinimosi galimybes. Nedirbantys asmenys finansines problemas paskolomis išsprendžia rečiau, nes tiesiog jie tokių paskolų negali gauti dėl esamos tvarkos ir rinkos reguliavimo. Kreditus išduodančios paskolų bendrovės nurodo, kad jos privalo tikrinti kreditingumą; kad privalo atsakingai vadovautis mokumo vertinimo nuostatais, o tai reiškia, kad nedirbantiems asmenims paskolos neišduodamos ne dėl to, kad jų nenori išduoti bendrovės, o dėl to, jog skolinti joms neleidžia galiojanti tvarka. Būtina pabrėžti, kad kredito įstaigos, nesilaikančios tvarkos, yra baudžiamos baudomis arba licencijų netekimu.

Ilgalaikiai kreditai nedirbantiems asmenims neišduodami lygiai taip pat kaip ir trumpalaikės paskolos.

ilgalaikiai kreditai nedirbantiems

Kai kurie asmenys klaidingai mano, kad vietoje trumpalaikio kredito imdami ilgalaikę paskolą jie pagerina savo skolinimosi galimybes. Jie nieko nepagerina, nes paprasčiausiai viskas priklauso nuo asmens gaunamų pajamų bei kitų niuansų. Štai, jeigu asmuo negauna pajamų, tai jis jokios paskolos gauti negalės. Nedirbantys asmenys dažniausiai ir yra tokie, kurie jokių pajamų, apart pašalpas, daugiau negauna. Pašalpos, kaip žinote, negali būti laikomos tvariomis pajamomis, nes joms nėra būdingas tęstinumas.

Verta pabrėžti, kad nedirbantys asmenys apskritai yra nepageidaujami kredito bendrovėse. Pačios paskolų bendrovės savo informaciniuose skyreliuose jau nurodo, kad besiskolinantys asmenys turi gauti stabilias pajamas. Taip pat nedirbantiems asmenims paskolos negali būti išduodamos net ir tuo atveju, jeigu jų tvarių pajamų šaltinis yra nelegalus.

Lietuvoje ilgalaikiai kreditai nedirbantiems neišduodami tol, ko tokie asmenys neįsidarbina ir neišdirba nemažiau 4 mėnesių.

Jeigu jūsų statusas iš bedarbio pasikeitė į dirbančio, tai dar nereiškia, kad jums atsirado galimybė skolintis. Matote, kredito įstaigos vadovaujasi mokumo vertinimo nuostatais, o jie įpareigoja tikrinti asmens kreditingumą. Taip pat reikia pabrėžti, kad asmuo, norintis gauti paskolas, toje pačioje darbovietėje turi būti išdirbęs bent jau 4 mėnesius. Pagal tuos mėnesius skaičiuojamas tvarių pajamų vidurkis. Ne ką mažiau svarbi ir šeimyninė padėtis – ji daug ką reiškia kuomet tikrinamas asmens kreditingumas, nes jeigu išlaidos vaikų priežiūrai yra didelės, tai kaip reikiant sumažėja tikimybė gauti paskolą.

Ilgalaikiai kreditai bedarbiams

Turite bedarbio statusą ir negaunate paskolos? Ilgalaikiai kreditai bedarbiams kredito įstaigose negali būti išduodami, nes tai prieštarauja mokumo vertinimo nuostatuose esantiems atsakingo skolinimo principams. Kredito įstaigos suvokia, kad bedarbis asmuo yra tas, kuris neturi darbo ir pajamų šaltinio ir yra registruotas darbo biržoje tam, kad jį turėtų. Bet, kol asmuo turi bedarbio statusą, tai jam jokios paskolos negali būti išduodamos. Tokiems asmenims bus be galo sunku vykdyti savo skolinius įsipareigojimus, nes jie tiesiog neturės iš ko mokėti įmokų – jų gaunamos pašalpos dažniausiai skiriamos būtinosioms prekėms ir paslaugoms įsigyti, o ne skolų sumokėjimui.

Ilgalaikiai kreditai bedarbiams dabar nesiūlomi nei vienoje kreditų bendrovėje.

ilgalaikiai kreditai bedarbiams

Ko gero jau pastebėjote kiek daug Lietuvoje yra kredito įtaigų, kurios internetu suteikia paskolas. Bet, tos paskolos suteikiamos dažniausiai tik tiems, kurie turi tvarias pajamas ir švarią finansinę reputaciją. Paprastai kalbant, jokios paskolos bedarbiams negali būti išduodamos nei vienoje bendrovėje. Visos kredito įstaigos, kurios teikia paskolas, yra įsipareigojusios tinkamai įvertinti kiekvieno kliento kreditingumą. Dažniausiai bedarbių asmenų kreditingumas yra be galo prastas, todėl jie paskolų gauti negali.

Sutelktinio finansavimo platformoms irgi atsirado reikalavimas tikrinti asmenų kreditingumo galimybes. Šios platformos irgi turi tinkamai įvertinti kiekvieno paskolos prašytojo galimybes vykdyti įsipareigojimus. Jeigu jos to nepadarys, tai tada bus braukiamos iš sutelktinio finansavimo platformų sąrašo. Tai reiškia, kad ilgalaikiai kreditai bedarbiams negali būti išduodami net ir šių platformų.

Dabar ilgalaikiai kreditai bedarbiams netgi nebėra reklamuojami.

Verta pastebėti, kad jau senai yra įsigaliojęs įstatymas, jog bedarbiams asmenims nebūtų siūlomi greitieji kreditai. Kredito bendrovės, tai matydamos, ne tik kad pakeitė reklamos strategiją – jos tiesiog dabar netgi vengia tokių reklamų, kurios pritrauktų nemokių asmenų dėmesį. Joms paprasčiausiai yra nuostolinga netgi vertinti kreditingumą, nes vis dėlto – jos turi tikrinti informaciją iš tam tikrų informacinių sistemų, o duomenų gavimas iš jų yra mokama paslauga.

Ilgalaikiai kreditai bedarbiams nesuteikiami pagrįstai ir dėl to ginčytis nedirbantys asmenys neturėtų, nes jie patys suvokia, kad negalės tų skolų grąžinti dėl mokumo problemų.

5
107